YiWu ገበያ

yiwu

የwuው ገበያ በአሁኑ ጊዜ ከ 6.4 ሚሊዮን ካሬ ሜትር በላይ የንግድ ቦታ ፣ 75,000 ሱቆች ፣ 210,000 የዕለት ተጓ passengersች ፣ 26 ዋና ዋና ምድቦች እና 2.1 ሚሊዮን ነጠላ ምርቶች አሉት። የwuው ገበያ በዓለም ትልቁ የአነስተኛ ምርት ገበያ በመባል ይታወቃል።

Yiwu YunIS IMP & EXP CO., LTD በቻይና ትልቁ የሸቀጦች ንግድ እና ማከፋፈያ ማዕከል ላይ የተመሠረተ የባለሙያ ኤክስፖርት ወኪል ነው-Yiwu። እኛ በ Yiwu ወኪል ፣ በኢዩ ኤክስፖርት ወኪል ፣ በwuው የግዢ ወኪል ውስጥ ተሰማርተናል። እና በተከታታይ ወደ ውጭ መላኪያ አገልግሎት ተሰማርቷል።

Yiwu የገቢያ ምርት ዝርዝር ግን በእነዚህ ላይ ብቻ የተወሰነ አይደለም